ДОТАЦИИ ЕС

FE_POPW_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
FE_POPC_poziom_pl

Obecnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opakowań z tektury falistej dla branży spożywczej PROST-KEY PACKAGING
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
oś priorytetowa 3 Wparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

I Etap. Zadanie 1

Cel projektu:
Wdrożenie wyników własnych prac B+R, zrealizowanych samodzielnie przez wnioskodawcę oraz rozpoczęcie produkcji nowych, nieoferowanych wcześniej opakowań z tektury falistej o niskiej fali i jednocześnie zwiększonych parametrach wytrzymałościowych.
Planowane efekty:
- produkcja opakowań z tektury falistej o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych
- dywersyfikacja oferty, umożliwiająca pozyskanie nowych odbiorców
- zbudowanie wizerunku dostawcy nowatorskich rozwiązań
  • Lokalizacja: Polska
  • Wartość projektu: 30 038 500,00 PLN
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 15 023 100,00 PLN
Tytuł projektu
Poprawa konkurencyjności firmy PROST–KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez nowoczesne wzornictwo
W ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania: 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap. Zadanie 1
Krótki opis projektu:
Zadanie 1
Przeprowadzenie audytu wzorniczego
Zadanie 2
Raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego tj. strategia wzornicza opracowana na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego.

I Etap. Zadanie 1

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów. Ponadto planuje się również utworzenie nowych usług i udoskonalenie dotychczasowych tak, by stały się bardziej użyteczne i atrakcyjne dla klientów.
Oczekiwane efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu Zarząd oczekuje wykreowania nowych produktów i usług, które spełnią rosnące wymagania klientów. Wprowadzanie ich wymaga poznania preferencji klientów, zmiany kanałów dystrybucji i nowych sposobów komunikowania się z klientami. Oczekuje się także wskazania działań, które przyczynią się do wzmocnienia wizerunku firmy jako producenta wysokiej jakości opakowań, wzrostu poziomu innowacyjności poprzez wskazanie zmian oferowanych produktów, zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu wzornictwa oraz zarządzania nim, rekomendacji w zakresie optymalizacji procesów produkcji, wzmocnienia działań mających na celu budowę marki firmy oraz zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Opracowana strategia wzornicza i jej realizacja pozwoli na określenie kierunku zmian w połączeniu z rozwojem wzornictwa.
  • Lokalizacja: Polska
  • Wartość projektu: 36 900,00 PLN
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 25 500,00 PLN